Szemléletformálás

A klímaváltozás kapcsán az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és a fellépő hatásokhoz való alkalmazkodás terén egyaránt fontos a felnőtt lakosság klíma- és energiatudatosságának fejlesztése is. Ehhez az egyik legbiztosabb módszer a jó gyakorlatok és praktikus tanácsok bemutatása, eljuttatása az érintett célcsoportokhoz, melyek a kiadások/költségek mérséklésében és a veszélyhelyzetekhez kapcsolódó potenciális egészségügyi és anyagi kockázatok és károk megelőzésében is kulcsfontosságúak.

Tovább a rendezvényekre

A szemléletformálási programok több tevékenységet foglalnak magukba.

  1. Intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

A programban részt vevők esetében az klímatudatosságra való késztetés erősödik, a felmérik saját környezetvédelmi szokásaikat, majd helyzetüknek megfelelően kis léptékű változtatásokat hajtanak végre.

Workshopok kerülnak megrendezésre az alábbiak szerint, különböző célcsoportok részére, melyet a településen kívül a térségben lévő települések körében is nyitott:

A térség települési önkormányzatainak a témában érintett/delegált dolgozói részére workshop, melynek célja

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • az ezeket a hatásokat csökkentő megoldások feltárása és az önkormányzat részére a jó́ gyakorlatok megismertetése,
 • a klímaváltozáshoz csökkentő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése.
 • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

 

A pályázó település lakossága részére gyakorlatorientált előadás szervezése, melynek célja:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • az energiahatékonyság növelése érdekében családok részére egyszerűen megvalósítható energiahatékonyságot növelő házi praktikák bemutatása/elsajátítása.

 

A térség települési oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola tanárai/oktatói, pedagógusai részére workshop, melynek célja:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, kiemelve a környezeti szemléletformálás fontosságát a tanulók/gyerekek körében, érzékenyítés
 • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő tanulók számára történő környezeti szemlélet formálási módszertani tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése, jógyakorlatok megosztása.

 

A térség környezeti szemléletformálással, energiahatékonysággal, környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetei számára workshop az alábbi célokkal:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, kiemelve a környezeti szemléletformálás fontosságát a felnőtt lakosság körében, érzékenyítés
 • a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodást elősegítő felnőtt lakosság számára történő környezeti szemlélet formálási módszertani tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése, jógyakorlatok megosztása.

 

A térség vállalkozásainak vezetői és/vagy a témában érintett/delegált dolgozói részére workshop a következő célokkal:

 • a klímaváltozással kapcsolatos összefüggések és problémák felismertetése, érzékenyítés,
 • a vállalkozások szerepe/lehetősége egy helyi klímastratégia megalkotása körében (telephelyfejlesztés, zöldmarketing stb.)
 • a klímaváltozás csökkentésével kapcsolatos tudásmegosztás, tapasztalatcsere, egyéni megoldások és saját ötletek megbeszélése, gyakorlatba való́ átültetése.
 • a klímastratégia módszertanának ismertetése, igények felmérése.

 

  1. Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása

A rendezvények programjai keretében felállított standok a klímatudatosság, a megújuló energia kérdéskörben továbbítanak üzenetet. A standoknál érdeklődők klímatudatosságot eredményező viselkedésformákkal ismerkedhetnek meg, illetve felmérik saját szokásaikat, majd helyzetüknek megfelelően kis léptékű változtatásokat, vagy épületenergetikai beruházásokat hajtanak végre. A projektgazda által (önkormányzatok) képviselt standon a témához szorosan kapcsolódó programmal, bemutató elemekkel, a témához kapcsolódó ismertetővel, szóróanyaggal, teszt kitöltésével várja a látogatókat.

 

  1. Helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára

2 db konferencia kerül megrendezésre a témakörben, illetve megalakul a térségi/települési Éghajlatváltozás kerekasztal (platform)

 • a klímaváltozás Magyarországon várható hatásainak bemutatása, különös tekintettel Csákvár térségére,
 • a klímaváltozásra hatással lévő emberi tevékenységek bemutatása,
 • olyan lakossági aktivitásra, cselekvésre épülő gyakorlatorientált alternatívák bemutatása, amely a klímaváltozás hatásainak mérséklését segíti elő (komposztálás, esővízgyűjtés, szürkevíz-felhasználás stb.),
 • klímaadaptációs ismeretek átadása, alkalmazkodási stratégiák bemutatása.

Aktuális rendezvények

Jelenleg nincs aktuális rendezvény

Rendezvényekkel kapcsolatos hírek